Fysioterapia PDF Print E-mail

 

Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa asiakkaan toimintakykyä ja liikkumiskykyä.

Fysioterapian hoitomuotoja ovat mm.

 

*aktiiviset ja passiiviset lihasliikkeet

 

*terapeuttinen harjoittelu

 

*kylmä –ja lämpöhoidot

 

*manipulaatio

 

*hieronta

 

*kuntosaliharjoittelu

 

*testaukset (lihasvoima, liikelaajuudet)

 

*fysioterapeuttinen neuvonta

 

*akupunktio

 

Fysioterapian toimenpiteet kohdentuvat usein sairauden, vamman, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttaman alentuneen toimintakyvyn edistämiseen fysioterapeuttisen ohjauksen ja neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen terapian keinoin.

 

Ennen hoidon aloittamista arvioidaan kuntoutujan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita. Vaikeavammaisten kohdalla arvioiminen tapahtuu asiakkaan omassa toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella tehdään fysioterapiasuunnitelma.

 

Kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa.